ВЕЛИПОЈЕ

Велипојe се наоѓа на устието на реката Буна (единствената пловна река во Албанија), каде што се влева во Јадранското Море додека ја сочинува природната граница со Црна Гора. Од 2005 година, Велипоје лежи во границите на заштитениот реон на реката Буна-Велипоја. Во последниве години, беа воспоставени неколку проекти со цел зачувување на животната средина (вклучително и морскиот живот на Буна) и поттикнување на еколошкиот туризам. Областа има многу мали хотели и куќи за гости. Постои пазар, каде што локалните земјоделци го продаваат својот производ. Како и остатокот од земјата Велипоје неодамна започна да се шири и развива како туристичко одморалиште кое благодарение на големата, широка и песочна плажа покрај Јадранското чисто море ги има сите услови за одличен одмор.