Уредба на Р. Грција за регулирање на откажани туристички услуги

Ваучери наместо рефундација
 
Грчката Влада донесе уредба со законска сила со која ќе можат сите Грчки авио компании, бродски компании, сместувачки капацитети и туристички агенции ( тур-оператори ), наместо рефундација на сретства да издадат вредносни ваучери , (во вредност од уплатените сретсва), за сите откажани и неискористени услуги настанати поради пандемија на Ковид 19. Вредносните ваучери ќе имаат важност од 18 месеци.
 
Со оваа мерка се заштитени уплатените сретства на сите патници, кои ќе можат истите да ги искористат за иста или слична услуга во нов датум.

Дополнително со оваа мерка се помага на туристичкиот сектор да го издржи бранот на масовно откажување на туристички патувања поради кризата предизвикана од Ковид 19.
 
Доколку патниците не го искористат ваучерот во предвиениот рок, итстите по истекот на рокот имаат право да бараат рефундација на уплатените, неискористени сретства.
 
Авионски карти
 
Ваучер за авионски карти ќе се издава на сите патници кои имале резервирано лет со Грчки авио-компании и истиот е откажан во период од 25 Февруари до 30 Септември 2020. Патниците ќе имаат право да го искористат ваучерот во период од 18 месеци, за било која дестинаицја кон која оперира авиокомпанијата.

Бродски карти

Ваучер за бродски карти ќе се издава на сите патници кои имале резервирано карти за бродски превоз со Грчки авио-компании, и истиот е откажан во период од 25 Февруари до 31 Октомври 2020. Патниците ќе имаат право да го искористат ваучерот во период од 18 месеци, за било која дестинаиција кон која оперира бродската компанија.

Хотелски резервации  и резервации преку туристички агенции

Ваучер ќе се издава на сите патници кои имаат хотелска резервација, резервација на пакет аранжман или угостителско сместување во посретство на туристичка агенција во Грција.
Ваучерот ќе се издава во вредност од уплатениот износ а ќе може да се искористи за иста или слична услуга во период од 18 месеци.

Линк до објавената уредба: тука