ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТНИЦИ ПОВРЗАНИ СО КОВИД 19

Информациите се точни според моменталните објавени информации и се прегледуваат  и ажурираат на тековна основа од страна на персоналот на Савана. Со оглед на рапидно развивачката  природа на пандемијата предизвикана од COVID-19 појавата, Савана не може да ја гарантира нејзината точност и  не може да прифати никаква одговорност за какви било грешки или пропусти. Савана го задржува правото да додава или менува информации во секое време. Врските кон веб-страниците на трети страни се нудат од информативен каратер. 
Савана не изразува никакво мислење за содржината на веб-страниците на трети лица  и не прифаќа никаква одговорност за информации од трети страни. Треба да направите свои независни истражувања пред да се потпрете на какви било информации или материјали содржани на овие страници.
Информации за сите земји-> https://www.iatatravelcentre.com/world.php
Информации за земјите од Европа ->https://reopen.europa.eu/en