ул.Орце Николов бр. 20
тел. (02) 3115 826 ; (02) 5122 333, еxt. 1 

работно време во период:
понеделник-петок 09:00 - 18:00
сабота 10:00-15:00

Туристички информации и резервации:
info@savana.com.mk
www.savana.travel
tel. +389 2 3115 826, +389 2 5122 333 ext.1
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 006 (достапен вон работното време)
 
Авио билети и резервации:
ticket@savana.com.mk
www.airtickets.mk , www.savana.travel
tel. +389 2 3115 826, +389 2 5122 333 ext.1
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 003 
(достапен вон работното време)
 
Kомерцијален сектор:
booking@savana.com.mk
www.savana.travel
tel. +389 2 3115 826, +389 2 5122 333 ext.2
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 010 
(достапен вон работното време)
 
Incoming program - Macedonia vision:
info@macedoniavision.com
www.macedoniavision.com
 
Директор на продажба:
sales@savana.com.mk
 
Сметководство:
account@savana.com.mk
 
Менаџмент:
savana@savana.com.mk 
tel. 389 2 3115 826, ext 2 

Контакт информации

Адреса:
ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје
Телефон:
 +389 2 5122 333

 +389 2 3115 826
Факс:
+389 2 3114 206
Instagram:
savanatravelclub
Twitter:
savana_travel